Wap.MCatbui.nEt java, android, wap vui, truyen tieu thuyet Tuyển Tập Game Hot 2016
 super vip Wap Phim Ảnh Game Video (Admin)
27.07.2013 / 09:20

Xem chi tiết Bước Chân Khởi My ,Việt Nam ,128 320 kb/s,Việt Nam ,128 320 kb/s


Bước Chân
Đóng góp: director Ljnh
Bước Chân

Ngày xưa anh đã nói sẽ yêu mình em
Sẽ chẳng bao giờ phôi phai
Sẽ chẳng bao giờ đổi thay
Hạnh phúc trôi qua từng ngày.

Và rồi anh cũng đã nói anh chẳng cần em
Vội quay lưng ra đi
Mà chẳng nói câu biệt ly
Tại sao nước mắt anh rơi?

Em yêu anh nhiều thêm
Nhớ anh đêm từng đêm
Từng cảm giác khi xưa vẫn còn
Em vẫn mãi chờ anh
Hãy quay về lại đây nhé anh.

Chỉ còn lại giây phút cuối đôi ta bên nhau
Chỉ còn lại những yêu thương tháng năm rối bời
Chính những lúc ấy em mới biết rằng
Trong lòng em bao yêu thương vỡ nát.

Hãy để những cảm giác ấy trở về bên em
Dù chỉ là trong cơn mơ tháng năm mỏi mòn
Em đã cố dấu nước mắt đêm dài
Người ơi anh có biết chăng?

Ngày xưa anh đã nói sẽ yêu mình em
Sẽ chẳng bao giờ phôi phai
Sẽ chẳng bao giờ đổi thay
Hạnh phúc trôi qua từng ngày.

Và rồi anh cũng đã nói anh chẳng cần em
Vội quay lưng ra đi
Mà chẳng nói câu biệt ly
Tại sao nước mắt anh rơi?

Em yêu anh nhiều thêm
Nhớ anh đêm từng đêm
Từng cảm giác khi xưa vẫn còn
Em vẫn mãi chờ anh
Hãy quay về lại đây nhé anh.

Chỉ còn lại giây phút cuối đôi ta bên nhau
Chỉ còn lại những yêu thương tháng năm rối bời
Chính những lúc ấy em mới biết rằng
Trong lòng em bao yêu thương vỡ nát.

Hãy để những cảm giác ấy trở về bên em
Dù chỉ là trong cơn mơ tháng năm mỏi mòn
Em đã cố dấu nước mắt đêm dài
Người ơi anh có biết chăng?

Hãy quên anh e hỡi
Hãy quên anh những khi em buồn
Anh đã cho em những nỗi đau
Hãy quên anh em hỡi

Hãy để những cảm giác ấy trở về với em
Dù chỉ là trong cơn mơ tháng năm mỏi mòn
Em đã cố dấu nước mắt đêm dài
Người ơi anh có biết chăng?

Em đã dấu nước mắt đêm dài
Mỏi mòn.....
Kéo xuống phía dưới để sang trang. Nếu thích bài viết này hãy ấn các nút dưới để like đánh giá nhé!
Bài cùng chuyên mục
» Đôi Cánh -Khởi My [Đã xem: 355 lần]
Xem bài khác
» Ô Sin Hoàn Hảo [Lần xem: 1510]
» Dành cho mr. Bill Gates [Lần xem: 323]
Tìm kiếm truy vấn: Bước Chân Đóng góp - Bước Chân Đóng góp, director Ljnh Bước Chân - director Ljnh Bước Chân , Ngày xưa anh đã nói sẽ yêu mình em Sẽ chẳng bao giờ phôi phai Sẽ chẳng bao giờ đổi thay - Ngày xưa anh đã nói sẽ yêu mình em Sẽ chẳng bao giờ phôi phai Sẽ chẳng bao giờ đổi thay , Hạnh phúc trôi qua từng ngày - Hạnh phúc trôi qua từng ngày, Và rồi anh cũng đã nói anh chẳng cần em Vội quay lưng ra đi Mà chẳng nói câu biệt ly Tại sao nước mắt anh rơi? Em yêu anh nhiều thêm Nhớ anh đêm từng đêm Từng cảm giác khi xưa vẫn còn Em vẫn mãi chờ anh Hãy quay về lại đây nhé anh. Chỉ còn lại giây phút cuối đôi ta bên nhau Chỉ còn lại những yêu thương tháng năm rối bời Chính những lúc ấy em mới biết rằng Trong lòng em bao yêu thương vỡ nát. Hãy để những cảm giác ấy trở về bên em Dù chỉ là trong cơn mơ tháng năm mỏi mòn - Và rồi anh cũng đã nói anh chẳng cần em Vội quay lưng ra đi Mà chẳng nói câu biệt ly Tại sao nước mắt anh rơi? Em yêu anh nhiều thêm Nhớ anh đêm từng đêm Từng cảm giác khi xưa vẫn còn Em vẫn mãi chờ anh Hãy quay về lại đây nhé anh. Chỉ còn lại giây phút cuối đôi ta bên nhau Chỉ còn lại những yêu thương tháng năm rối bời Chính những lúc ấy em mới biết rằng Trong lòng em bao yêu thương vỡ nát. Hãy để những cảm giác ấy trở về bên em Dù chỉ là trong cơn mơ tháng năm mỏi mòn , Em đã cố dấu nước mắt đêm dài - Em đã cố dấu nước mắt đêm dài , Người ơi anh có biết chăng? Ngày xưa anh đã nói sẽ yêu mình em - Người ơi anh có biết chăng? Ngày xưa anh đã nói sẽ yêu mình em , Sẽ chẳng bao giờ phôi phai - Sẽ chẳng bao giờ phôi phai, Sẽ chẳng bao giờ - Sẽ chẳng bao giờ , đổi thay Hạnh phúc trôi qua từng ngày. Và rồi anh cũng đã nói anh chẳng cần em Vội quay lưng ra đi Mà chẳng nói câu biệt ly Tại sao nước mắt anh rơi? Em yêu anh nhiều thêm Nhớ anh đêm từng đêm Từng cảm giác khi xưa vẫn còn Em vẫn mãi chờ anh Hãy quay về lại đây nhé anh. Chỉ còn lại giây phút cuối đôi ta bên nhau Chỉ còn lại những yêu thương tháng năm rối bời Chính những lúc ấy em mới biết rằng Trong lòng em bao yêu thương vỡ nát. - đổi thay Hạnh phúc trôi qua từng ngày. Và rồi anh cũng đã nói anh chẳng cần em Vội quay lưng ra đi Mà chẳng nói câu biệt ly Tại sao nước mắt anh rơi? Em yêu anh nhiều thêm Nhớ anh đêm từng đêm Từng cảm giác khi xưa vẫn còn Em vẫn mãi chờ anh Hãy quay về lại đây nhé anh. Chỉ còn lại giây phút cuối đôi ta bên nhau Chỉ còn lại những yêu thương tháng năm rối bời Chính những lúc ấy em mới biết rằng Trong lòng em bao yêu thương vỡ nát., Hãy để những cảm giác ấy trở về bên em Dù chỉ là trong cơn mơ tháng năm mỏi mòn Em đã cố dấu nước mắt đêm dài Người ơi anh - Hãy để những cảm giác ấy trở về bên em Dù chỉ là trong cơn mơ tháng năm mỏi mòn Em đã cố dấu nước mắt đêm dài Người ơi anh , có biết chăng? - có biết chăng? , Hãy quên anh e hỡi - Hãy quên anh e hỡi , Hãy quên anh những khi em buồn Anh đã cho em những nỗi đau Hãy quên anh em hỡi Hãy để những cảm giác ấy trở về với em - Hãy quên anh những khi em buồn Anh đã cho em những nỗi đau Hãy quên anh em hỡi Hãy để những cảm giác ấy trở về với em, Dù chỉ là trong cơn mơ tháng năm mỏi mòn - Dù chỉ là trong cơn mơ tháng năm mỏi mòn , Em đã cố dấu nước - Em đã cố dấu nước , mắt đêm dài Người ơi anh có biết chăng? - mắt đêm dài Người ơi anh có biết chăng?, Em đã dấu nước mắt - Em đã dấu nước mắt , đêm dài Mỏi mòn..... - đêm dài Mỏi mòn.....,
Bước Chân Đóng góp, Bước Chân Đóng góp director Ljnh Bước Chân , director Ljnh Bước Chân Ngày xưa anh đã nói sẽ yêu mình em Sẽ chẳng bao giờ phôi phai Sẽ chẳng bao giờ đổi thay , Ngày xưa anh đã nói sẽ yêu mình em Sẽ chẳng bao giờ phôi phai Sẽ chẳng bao giờ đổi thay Hạnh phúc trôi qua từng ngày, Hạnh phúc trôi qua từng ngày Và rồi anh cũng đã nói anh chẳng cần em Vội quay lưng ra đi Mà chẳng nói câu biệt ly Tại sao nước mắt anh rơi? Em yêu anh nhiều thêm Nhớ anh đêm từng đêm Từng cảm giác khi xưa vẫn còn Em vẫn mãi chờ anh Hãy quay về lại đây nhé anh. Chỉ còn lại giây phút cuối đôi ta bên nhau Chỉ còn lại những yêu thương tháng năm rối bời Chính những lúc ấy em mới biết rằng Trong lòng em bao yêu thương vỡ nát. Hãy để những cảm giác ấy trở về bên em Dù chỉ là trong cơn mơ tháng năm mỏi mòn , Và rồi anh cũng đã nói anh chẳng cần em Vội quay lưng ra đi Mà chẳng nói câu biệt ly Tại sao nước mắt anh rơi? Em yêu anh nhiều thêm Nhớ anh đêm từng đêm Từng cảm giác khi xưa vẫn còn Em vẫn mãi chờ anh Hãy quay về lại đây nhé anh. Chỉ còn lại giây phút cuối đôi ta bên nhau Chỉ còn lại những yêu thương tháng năm rối bời Chính những lúc ấy em mới biết rằng Trong lòng em bao yêu thương vỡ nát. Hãy để những cảm giác ấy trở về bên em Dù chỉ là trong cơn mơ tháng năm mỏi mòn Em đã cố dấu nước mắt đêm dài , Em đã cố dấu nước mắt đêm dài Người ơi anh có biết chăng? Ngày xưa anh đã nói sẽ yêu mình em , Người ơi anh có biết chăng? Ngày xưa anh đã nói sẽ yêu mình em Sẽ chẳng bao giờ phôi phai, Sẽ chẳng bao giờ phôi phai Sẽ chẳng bao giờ , Sẽ chẳng bao giờ đổi thay Hạnh phúc trôi qua từng ngày. Và rồi anh cũng đã nói anh chẳng cần em Vội quay lưng ra đi Mà chẳng nói câu biệt ly Tại sao nước mắt anh rơi? Em yêu anh nhiều thêm Nhớ anh đêm từng đêm Từng cảm giác khi xưa vẫn còn Em vẫn mãi chờ anh Hãy quay về lại đây nhé anh. Chỉ còn lại giây phút cuối đôi ta bên nhau Chỉ còn lại những yêu thương tháng năm rối bời Chính những lúc ấy em mới biết rằng Trong lòng em bao yêu thương vỡ nát., đổi thay Hạnh phúc trôi qua từng ngày. Và rồi anh cũng đã nói anh chẳng cần em Vội quay lưng ra đi Mà chẳng nói câu biệt ly Tại sao nước mắt anh rơi? Em yêu anh nhiều thêm Nhớ anh đêm từng đêm Từng cảm giác khi xưa vẫn còn Em vẫn mãi chờ anh Hãy quay về lại đây nhé anh. Chỉ còn lại giây phút cuối đôi ta bên nhau Chỉ còn lại những yêu thương tháng năm rối bời Chính những lúc ấy em mới biết rằng Trong lòng em bao yêu thương vỡ nát. Hãy để những cảm giác ấy trở về bên em Dù chỉ là trong cơn mơ tháng năm mỏi mòn Em đã cố dấu nước mắt đêm dài Người ơi anh , Hãy để những cảm giác ấy trở về bên em Dù chỉ là trong cơn mơ tháng năm mỏi mòn Em đã cố dấu nước mắt đêm dài Người ơi anh có biết chăng? , có biết chăng? Hãy quên anh e hỡi , Hãy quên anh e hỡi Hãy quên anh những khi em buồn Anh đã cho em những nỗi đau Hãy quên anh em hỡi Hãy để những cảm giác ấy trở về với em, Hãy quên anh những khi em buồn Anh đã cho em những nỗi đau Hãy quên anh em hỡi Hãy để những cảm giác ấy trở về với em Dù chỉ là trong cơn mơ tháng năm mỏi mòn , Dù chỉ là trong cơn mơ tháng năm mỏi mòn Em đã cố dấu nước , Em đã cố dấu nước mắt đêm dài Người ơi anh có biết chăng?, mắt đêm dài Người ơi anh có biết chăng? Em đã dấu nước mắt , Em đã dấu nước mắt đêm dài Mỏi mòn....., đêm dài Mỏi mòn.....

Xem Bước Chân Khởi My ,Việt Nam ,128 320 kb/s,Việt Nam ,128 320 kb/s

tải xem Bước Chân Khởi My ,Việt Nam ,128 320 kb/s,Việt Nam ,128 320 kb/s full

Bước Chân Khởi My ,Việt Nam ,128 320 kb/s,Việt Nam ,128 320 kb/s vip tải Bước Chân Khởi My ,Việt Nam ,128 320 kb/s,Việt Nam ,128 320 kb/s donwload Bước Chân Khởi My ,Việt Nam ,128 320 kb/s,Việt Nam ,128 320 kb/s xem bài Bước Chân Khởi My ,Việt Nam ,128 320 kb/s,Việt Nam ,128 320 kb/s hay cập nhật mới nhất Bước Chân Khởi My ,Việt Nam ,128 320 kb/s,Việt Nam ,128 320 kb/s

Bước Chân Khởi My ,Việt Nam ,128 320 kb/s,Việt Nam ,128 320 kb/s free

wap tải Bước Chân Khởi My ,Việt Nam ,128 320 kb/s,Việt Nam ,128 320 kb/s free

Lượt xem: 323
Giới thiệu | Liên hệ
Xin lỗi, Anh chỉ là một thằng không tên tuổi
+ Contact: Thanh Maj DJ
+ Page: Google Plus!
top.mcatbui.net ảnh sex ola dâm,truyện nứng về đêmPhiên bản test SEO
Vãi lồn bá đạo