Wap.MCatbui.nEt java, android, wap vui, truyen tieu thuyet Tuyển Tập Game Hot 2016
 super vip Yêu Chị TMajDJ (Admin)
29.06.2013 / 19:21

Xem chi tiết code phân trang wordpress không cần plugin


Chào các bạn!

Mình thì không hứng thú mấy tới cái WordPress. Hum qua ngồi viết nghịch cái theme mobile cho nó, viết ra mấy cái này chia sẻ các bạn (cho ai cần)

1. Phân trang kiểu JohnCMS

Chèn đoạn code này vào file functions.php trong theme của bạn (chỗ nào tùy tâm)/**
* Phân trang Page Nav giống JohnCMS
* Code bởi Quyetdaik
*/
function wapvn_page_nav() {
global $wp_query, $paged;
$total = $wp_query->max_num_pages;
if(!$total) $total = 1;
if(empty($paged)) $paged = 1;
if($total > 1) {
$out = array();
if($total > 5) {
if($paged > 1) $out[] = 'get_pagenum_link(1) .'">1';
if($paged > 4) $out[] = '←';
}
for ($i = 1; $i < ($total + 1); $i++) {
if (!($i >= ($paged + 3) || $i <= ($paged - 3)) || $total <= 5) {
if ($i == $paged) {
$out[] = '' . $i . '';
} else {
$out[] = 'get_pagenum_link($total) . '">' . $total . '';
if ($total > $paged) $out[] = 'wapvn_get_link_page($numpages - 1) . '"><< ';
if($page > 3) $out[] = 'wapvn_get_link_page($i) . '">' . $i .'';
}
}
}
if ($numpages > 5) {
if ($numpages > ($page + 3)) $out[] = '→';
if ($numpages > ($page + 2)) $out[] = 'wapvn_get_link_page($page + 1) . '">>>';
}
echo '
' . implode(' ', $out) . '
';
}
}

/**
* Hiển thị link
* Sử dụng cho wapvn_link_pages()
*/
function wapvn_get_link_page($pg) {
global $wp_rewrite;
$post = get_post();
if (1 == $pg) {
$url = get_permalink();
} else {
if ('' == get_option('permalink_structure') || in_array($post->post_status, array('draft', 'pending')))
$url = add_query_arg('page', $pg, get_permalink());
elseif ('page' == get_option('show_on_front') && get_option('page_on_front') == $post->ID)
$url = trailingslashit(get_permalink()) . user_trailingslashit("$wp_rewrite->pagination_base/" . $pg, 'single_paged');
else
$url = trailingslashit(get_permalink()) . user_trailingslashit($pg,'single_paged');
}
return esc_url($url);
}
?>


Sau đó chèn code này ngay bên dưới cái the_content(); của bạn:Thay thê cho cái wp_link_pages(); mặc định của WP ấy mà!

À quên đây là đoạn CSS cho Pagenav nhé! Chèn vào file CSS của bạn ..topmenu {
background-color: #f9d9b0;
font-size: 11px;
padding: 4px;
border: 1px solid #fff;
}
.currentpage {
background-color: #f9d9b0;
border: 1px solid #f9bc6d;
padding: 0px 5px 0px 5px;
color: #8f6c3f;
}
a.pagenav {
background-color: #f0f7fc;
border: 1px solid #6cb2e4;
padding: 0px 5px 0px 5px;
color: #2b485c;
text-decoration: none;
}

a.pagenav:hover {
background-color: #fff4e5;
border: 1px solid #f9d9b0;
color: #8f6c3f;
}
?>


3. Tự động chia trang bài viết dài theo ký tự:

Cái này để phục vụ cho cái phía trên dành cho các site truyện

Chèn đoạn code này vào cuối cùng (hoặc chỗ nào tùy tâm) của file wp-includes/query.php :

Mặc định 500 kí tự / trang - sửa lại theo ý bạn// Phân trang bài viết dài bởi Quyetdaik
function wapvn_page_content($content) {
$max_str = 5000; // Số ký tự trên trang
$max_page = ceil(mb_strlen($content) / $max_str);
if ($max_page > 1) {
$content = str_replace('{C}{cke_protected_1}', ' ', $content);
$tmp_text = array();
for ($i = 1; $i <= $max_page; $i++) {
$start_pos = $i == 1 ? 0 : $i * $max_str - $max_str;
$subtext = mb_substr($content, $start_pos, ($max_str + 150));
if ($i == 1) {
$int_start = 0;
} else {
if (($pos1 = mb_strpos($subtext, ' ')) === false) $pos1 = 150;
$int_start = $pos1;
}
if ($i == $max_page) {
$int_lenght = $max_str;
} else {
$tmp = mb_substr($subtext, $max_str, 150);
if (($pos2 = mb_strpos($tmp, ' ')) === false) $pos2 = 150;
$int_lenght = $max_str + $pos2 - $int_start;
}
$tmp_text[] = mb_substr($subtext, $int_start, $int_lenght);
}
return implode('{C}{cke_protected_2}', $tmp_text);
}
return $content;
}
?>


Sau đó tại func setup_postdata() tìm đoạn này $content = $post->post_content; (nó ở ngay trên thui, dưới cùng của file query.php ấy:

Sửa:

$content = $post->post_content;
?>

Thành:

$content = wapvn_page_content($post->post_content);
?>


Live Demo:

- Phân trang Page Nav kiểu JohnCMS: Xem demo (ít bài viết để 2bv / trang để các bạn nhìn toàn cảnh Pagenav)

- Phân trang bài viết dài Auto chia trang theo kí tự: Xem demo


- Nhấn trích dẫn bài viết để copy code chuẩn

- Các bạn tôn trọng người share chút nhé. Thanks
Kéo xuống phía dưới để sang trang. Nếu thích bài viết này hãy ấn các nút dưới để like đánh giá nhé!
Bài cùng chuyên mục
Xem bài khác
» chống spyware keylock [Lần xem: 1175]
» Cem ảnh full chế hay đẹp [Lần xem: 318]
» Xây dựng cá tính [Lần xem: 467]
Tìm kiếm truy vấn: Share code phân trang - Share code phân trang, wordpress không cần plugin - wordpress không cần plugin, wordpress plugin - wordpress plugin,
Share code phân trang, Share code phân trang wordpress không cần plugin, wordpress không cần plugin wordpress plugin, wordpress plugin

Xem code phân trang wordpress không cần plugin

tải xem code phân trang wordpress không cần plugin full

code phân trang wordpress không cần plugin vip tải code phân trang wordpress không cần plugin donwload code phân trang wordpress không cần plugin xem bài code phân trang wordpress không cần plugin hay cập nhật mới nhất code phân trang wordpress không cần plugin

code phân trang wordpress không cần plugin free

wap tải code phân trang wordpress không cần plugin free

Lượt xem: 385
Giới thiệu | Liên hệ
Xin lỗi, Anh chỉ là một thằng không tên tuổi
+ Contact: Thanh Maj DJ
+ Page: Google Plus!
top.mcatbui.net ảnh sex ola dâm,truyện nứng về đêmPhiên bản test SEO
Vãi lồn bá đạo