Wap.MCatbui.nEt java, android, wap vui, truyen tieu thuyet Tuyển Tập Game Hot 2016
 super vip Wap Phim Ảnh Game Video (Admin)
18.07.2013 / 04:57

Xem chi tiết Hiện tại chúng tôi đang có mắt tại trụ sở viettel


ng 8 tháng 3
Ch? em ph? n? nghênh ngang ra vào
Nam nhi kính c?n cúi chào
Ch? em ph? n? ra vào nghênh ngang

Hôm nay mùng 9 tháng 3
Ch? em ph? n? nghênh ngang ra vào
Nam nhi ch?ng cúi ch?ng chào
Đ?p cho m?t cái l?n nhào xu?ng sân...

Mu?i nam c?p sách theo th?y
Nam th? mu?i m?t vác cày theo trâu

Ḿnh v? em ch?ng cho v?
Em n?m v?t áo em d? câu tho
Câu tho ba ch? dành rành
Ch? trung, ch? hi?u, ch? t́nh là ba
Ch? trung th́ d? ph?n cha
Ch? hi?u ph?n m?, dôi ta ch? t́nh

Vote Hiện tại chúng tôi đang có mắt tại trụ sở viettel »
? dâu cung có anh hùng
? dâu cung có th?ng khùng th?ng diên


R?t tú tài anh di trung si
Em ? nhà l?y M? muôi con
Bao gi? xong chuy?n nu?c non
Anh v? anh có m? con anh b?ng

Thua tr?i m?t v?n không b?ng thua b?n m?t ly

Vai mang túi xácvh kè kè

Thu?c d?ng giă t?t thu?c d?c gi?t ch?ng

Trai to l?y gái góa ch?ng
Nhu mua n?i d?ng dem n?u cám heo

Trâu kia kén c? b? ao
Anh kia không v? d?i nào có con
Ngu?i ta con tru?c, con sau
Thân anh không v? nhu cau không bu?ng
Cau không bu?ng nhu tu?ng cau d?c
Trai không v? c?c l?m anh oi
Ngu?i ta di dón, v? dôi
Thân anh di l?, v? loi m?t ḿnh

V?n s? kh?i d?u nan
gian nan b?t d?u n?n

V?ng sao hôm có sao mai
V?ng chàng thi?p dă có trai trong nhà

Vi?c ngu?i th́ sáng, vi?c ḿnh th́ quáng

Vô chùa l?y Ph?t c?u ch?ng
Ông Ph?t ?ng nói “d?n ông h?t r?i “Xin em d?ng gi?n d?ng h?n
Anh l? d?p ***, ch?t chon sao dành?

Ch?ng chung hai v?, m?t mùng
Day qua con v? n?, ch?c khùng con v? kia

B?c thang lên h?i ông tr?i
Ch?ng nào con gái m? l?i cua tui
Ông li?n m? mi?ng cu?i ru?i
Ta dây d?p v?y chua ngu?i nào cua!

B?c thang lên h?i ông tr?i
Con thèm th?t chó an rùi th́ sao?
Ông tr?i 2 má d? h?ng
Nh?u mà không r?, t?i ch?ng g?p 3
B?c thang lên h?i ông tr?i
Đi choi v?i "gh?" có c?n mô-bai?
Ông tr?i b?t tóc, găi tai
Mày mà không có nó bye mày li?n

B?c thang lên h?i ông tr?i,
Con mu?n cua gái ông tr?i ch? con
Ông li?n quay m?t l?i gào
Tao c̣n dang h?c làm sao ch? mày
N?u bi?t r?ng em dă l?y ch?ng
Anh v? b?t v?t nh? s?ch lông
Ti?t canh làm du?c vài ba dia
Mu?n ru?u cho nguôi v?t thuong ḷng
N?u bi?t r?ng em dă l?y ch?ng
Anh v? t? t? th? là xong
M? anh c? d?i vàng xo xác
Khi vi?ng tham em hi?u n?i ḷng
N?u bi?t r?ng em dă l?y ch?ng
D?i ǵ mà nghi th? là xong
E-mail c? vi?t, phone c? g?i
Cung có ngày em li d? ch?ng
N?u bi?t r?ng em dă l?y ch?ng
Anh v? cu?i v? ki?m th?ng con
Mai này khi con trai anh l?n
Xúi l?y con em, r?a h?n ḷng
N?u bi?t r?ng em dă l?y ch?ng
Anh v? t?m g?i v?i xà bông
T́nh thù ngày cu bây di m?t
Đ? k? sang sông kh?i ch?nh ḷng
N?u bi?t r?ng em dă l?y ch?ng
Anh m?ng bi?t m?y em bi?t không
Bao nam quen bi?t, bao nam m?t
Tính ra cung kh? m?y nam ṛng
N?u bi?t r?ng em dă l?y ch?ng
Không bu?n, không trách ch? u?c mong
Đăi du?c ch?ng em nh?u m?t b?a
Đ? cám on chàng lănh dùm gông

N?u bi?t r?ng em dă l?y ch?ng
Đu?ng xa, Vegas anh c? dzông
Visa,Master card vào canh b?c
V? n? d?i anh h?n bóng h?ng.
N?u bi?t r?ng em s?p l?y ch?ng
Anh v? s? luy?n l?i vơ công
Anh s? luy?n cú liên hoàn cu?c
Đ? dá ch?ng em dêm d?ng pḥng.

N?u bi?t r?ng em s?p l?y ch?ng
Anh v? t? t? th? là xong
Ru?t gan phèo ph?i lôi ra h?t
T?ng k? vu qui n?u cháo ḷng.
N?u bi?t r?ng em s?p l?y ch?ng
Anh v? tát c?n l?y ḍng sông
Đ? cho ḍ cu?i không qua du?c
Đ?ng có mà mong du?c d?ng pḥng.
N?u bi?t r?ng em s?p l?y ch?ng
Anh v? t?nh d?i mu?n cà-nông
Th?t v? bên ?y 500 qu ?
Em ? quê ch?ng có ?n không ?
N?u bi?t r?ng em dă có ch?ng
Mèn oi em chê tui nhà nông
Ru?ng vu?n n?i nóng tui d?t h?t
Không g?o cho em dói rét ḷng.

N?u bi?t ngày mai em l?y ch?ng.
Em đ?ng tư?ng h?t, th? là xong!
Anh v? mua l?i K 59
Mai đón xe hoa t?ng k?o đ?ng!


"Bánh ḿ ph?i có patê
Làm trai ph?i có máu dê trong ngu?i!!!"
"Làm trai cho dáng nên trai
Lang beng cung tr?i giang mai cung t?ng!!!"
"Gió mùa thu anh ru em ng?
Em ng? rui`......anh c?y t? anh di!!!!"

"Hôm qua em ? dâu??
Sao d? anh ch? lâu
Đúng là ....d? con trâu!!"

Nh?n du?c thu em lúc nhá nhem
M?ng m?ng t?i t?i m? ra xem
Trong thu em vi?t dam ba ch?
'Anh oi ngày mai nó l?y em'"

"H?c tṛ ngày nay qu?y t?i tr?i
10 th?ng di h?c 9 th?ng choi
3 th?ng d?n l?p 2 th?ng ng?
C̣n l?i th?ng kia cùng g?t gù"

"Bu?c chân dô quán dèn m?
Ng?i g?n con gái không s? là ngu!!
Thà r?ng c?t tóc di tu
Ng?i g?n con gái ..... ngu sao không s?!!

"Hôm qua anh d?n nhà em
Ra v? m?i nh? d? quên 5000
Anh quay tr? l?i v?i vàng
Em c̣n ng?i dó, 5000 ...m?t tiêu"

V? h́nh em lên cát
Anh hôn em 1 phát
Ôi t́nh yêu chua chát
Toàn là d?t và cát"

"Iu em m?y núi cung trèo
Đ?n khi em ch?a m?y dèo anh cung dông!!!

*Trên tr?i có dám mây xanh,
? gi?a mây tr?ng xung quanh mây vàng.
N?u mà anh l?y ph?i nàng,
Anh thà th?t c? cho nàng ? không.

*Vi?c h?c ngày nay dă khác r?i
10 thèng
Kéo xuống phía dưới để sang trang. Nếu thích bài viết này hãy ấn các nút dưới để like đánh giá nhé!
Trang 1 2 3 »
Bài cùng chuyên mục
» Mẹo hấp dẫn đàn ông [Đã xem: 693 lần]
» Hoa hậu dân tộc [Đã xem: 501 lần]
Xem bài khác
» Cha và con [Lần xem: 876]
Tìm kiếm truy vấn: Hiện tại chúng tôi - Hiện tại chúng tôi , đang có mắt tại trụ sở viettel - đang có mắt tại trụ sở viettel,
Hiện tại chúng tôi , Hiện tại chúng tôi đang có mắt tại trụ sở viettel, đang có mắt tại trụ sở viettel

Xem Hiện tại chúng tôi đang có mắt tại trụ sở viettel

tải xem Hiện tại chúng tôi đang có mắt tại trụ sở viettel full

Hiện tại chúng tôi đang có mắt tại trụ sở viettel vip tải Hiện tại chúng tôi đang có mắt tại trụ sở viettel donwload Hiện tại chúng tôi đang có mắt tại trụ sở viettel xem bài Hiện tại chúng tôi đang có mắt tại trụ sở viettel hay cập nhật mới nhất Hiện tại chúng tôi đang có mắt tại trụ sở viettel

Hiện tại chúng tôi đang có mắt tại trụ sở viettel free

wap tải Hiện tại chúng tôi đang có mắt tại trụ sở viettel free

Lượt xem: 630
Giới thiệu | Liên hệ
Xin lỗi, Anh chỉ là một thằng không tên tuổi
+ Contact: Thanh Maj DJ
+ Page: Google Plus!
top.mcatbui.net ảnh sex ola dâm,truyện nứng về đêmPhiên bản test SEO
Vãi lồn bá đạo