Wap.MCatbui.nEt java, android, wap vui, truyen tieu thuyet Tuyển Tập Game Hot 2016
 super vip Wap Phim Ảnh Game Video (Admin)
13.08.2013 / 12:41

Xem chi tiết muốn đi ỉa cũng phải xin giấy phép nhé Tkế tkì chuyển nghề cho khoẻ


=]]z thế này thì chỉ có bốc cứt ăn vã stt thì cũng

bị ăn hành
Vãi cả chưởng, giờ là bạn trẻ nào copy bài thì

nhìn cái nghị định này nhé
bao gồm cả FB bạn nào copy 1 đoạn pat lên

tường, stt thì cũng bị ăn hành
bắt đầu từ 1-9-2013,
Vn chỉ đc cái hành nhau là giỏi,

QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ

INTERNET VÀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG
(72/2013/NĐ-CP)

Bắt đầu bằng hiểu về một số từ ngữ chính nhé:

_ Nguồn tin chính thức là những thông tin được

đăng, phát trên báo chí Việt Nam hoặc trên các

trang thông tin điện tử của cơ quan Đảng, Nhà

nước theo quy định pháp luật về báo chí, sở hữu

trí tuệ.
_ Thông tin tổng hợp là thông tin được tổng hợp

từ nhiều nguồn thông tin, nhiều loại hình thông

tin về một hoặc nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế,

văn hóa, xã hội.
_ Trang thông tin điện tử (website) là hệ thống

thông tin dùng để thiết lập một hoặc nhiều trang

thông tin được trình bày dưới dạng ký hiệu, số,

chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông

tin khác phục vụ cho việc cung cấp và sử dụng

thông tin trên Internet.

Tiếp theo đó mình tìm hiểu xem website của thằng

bạn mình thuộc dạng trang Thông tin điện tử

nào. Đây rồi

Phân loại trang thông tin điện tử
1. Báo điện tử dưới hình thức trang thông tin điện

tử.
2. Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang

thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh

nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở

trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính

thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của

nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát

thông tin đó.
3. Trang thông tin điện tử nội bộ là trang thông

tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn,

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm,

ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt

động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

đó và không cung cấp thông tin tổng hợp.
4. Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông

tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập

thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để

cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân

đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác

và không cung cấp thông tin tổng hợp.
5. Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên

ngành là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ

chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng

trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin,

phát thanh, truyền hình, thương mại, tài chính,

ngân hàng, văn hóa, y tế, giáo dục và các lĩnh

vực chuyên ngành khác và không cung cấp thông

tin tổng hợp.

Vậy website của thằng bạn mình là Trang thông

tin điện tử tổng hợp (đấy là sau khi có giấy phép

nhé, gọi trước cho nó sang cái miệng). Tiếp theo

là tìm hiểu về điều kiện để thành lập các trang tin

điện tử. Đây rồi:

Quản lý việc thiết lập trang thông tin điện tử
_ Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập trang

thông tin điện tử tổng hợp, thiết lập mạng xã hội

khi có Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử

tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội.
_ Tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy phép

thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy

phép thiết lập mạng xã hội khi có đủ các điều kiện

sau đây:
a) Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo

pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc

đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch

vụ và nội dung thông tin cung cấp.
b) Có nhân sự quản lý đáp ứng yêu cầu theo quy

định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
c) Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang

thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội;
d) Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức,

nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;
đ) Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an

ninh thông tin.

Túm lại a -> đ là điều kiện cần, còn đủ thì phải

có thêm Giấy phép thiết lập trang thông tin điện

tử tổng hợp. Tiếp tục tìm hiểu thì được biết giấy

phép này chỉ có thời hạn (theo đề nghị của tổ

chức, doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 10

năm). Giấy phép này được:

Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông

tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp

phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp


cho cơ quan báo chí, cơ quan ngoại giao và lãnh

sự, tổ chức trực thuộc Trung ương, tổ chức tôn

giáo hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; tổ chức

Chính phủ và phi chính phủ nước ngoài hoạt

động hợp pháp tại Việt Nam; Sở Thông tin và

Truyền thông và các cơ quan, tổ chức khác theo

quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tức là Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép

thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho tổ

chức, doanh nghiệp không thuộc các đối tượng

trên. Thằng bạn mình túm lại sẽ phải về tỉnh mà

xin vì tin của nó là tin địa phương.

Tiếp theo mình cũng ghé qua xem:

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp

thiết lập trang thông tin điện tử tổng
Kéo xuống phía dưới để sang trang. Nếu thích bài viết này hãy ấn các nút dưới để like đánh giá nhé!
Trang 1 2 »
Bài cùng chuyên mục
Xem bài khác
Tìm kiếm truy vấn: muốn đi ỉa - muốn đi ỉa , cũng phải xin giấy - cũng phải xin giấy, phép nhé Tkế tkì - phép nhé Tkế tkì, chuyển nghề cho khoẻ - chuyển nghề cho khoẻ,
muốn đi ỉa , muốn đi ỉa cũng phải xin giấy, cũng phải xin giấy phép nhé Tkế tkì, phép nhé Tkế tkì chuyển nghề cho khoẻ, chuyển nghề cho khoẻ

Xem muốn đi ỉa cũng phải xin giấy phép nhé Tkế tkì chuyển nghề cho khoẻ

tải xem muốn đi ỉa cũng phải xin giấy phép nhé Tkế tkì chuyển nghề cho khoẻ full

muốn đi ỉa cũng phải xin giấy phép nhé Tkế tkì chuyển nghề cho khoẻ vip tải muốn đi ỉa cũng phải xin giấy phép nhé Tkế tkì chuyển nghề cho khoẻ donwload muốn đi ỉa cũng phải xin giấy phép nhé Tkế tkì chuyển nghề cho khoẻ xem bài muốn đi ỉa cũng phải xin giấy phép nhé Tkế tkì chuyển nghề cho khoẻ hay cập nhật mới nhất muốn đi ỉa cũng phải xin giấy phép nhé Tkế tkì chuyển nghề cho khoẻ

muốn đi ỉa cũng phải xin giấy phép nhé Tkế tkì chuyển nghề cho khoẻ free

wap tải muốn đi ỉa cũng phải xin giấy phép nhé Tkế tkì chuyển nghề cho khoẻ free

Lượt xem: 527
Giới thiệu | Liên hệ
Xin lỗi, Anh chỉ là một thằng không tên tuổi
+ Contact: Thanh Maj DJ
+ Page: Google Plus!
top.mcatbui.net ảnh sex ola dâm,truyện nứng về đêmPhiên bản test SEO
Vãi lồn bá đạo